αρχική εταιρεία κατάλογος ενημέρωση χρήση & συντήρηση επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter
 

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

 Κάθε συσκευή φυσικού ελκυσμού πρέπει να είναι συνδεμένη με έναν κατακόρυφο αγωγό, που ονομάζεται καπνοδόχος,

για την απαγωγή προς στο ύπαιθρο του καπνού που παράγεται κατά την καύση πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι κατασκευασμένη με κατάλληλα υλικά για να .......


... αντέχει τη θερμότητα σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς..

- Να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, σταθερή και ελεύθερη εσωτερική διατομή και ύψος μεγαλύτερο από 3,5μ.

- Να είναι όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφη, με μία εκτροπή από τον άξονα όχι μεγαλύτερη από 45°.

! Απαγορεύεται η δημιουργία ανοιγμάτων στην καπνοδόχο για τη σύνδεση κι άλλων συσκευών.

 ! Η τοποθέτηση καπνοδόχου κοντά σε τοχώματα από ξύλο ή εύφλεκτο υλικό, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι θα επενδυθούν με κατάλληλο άκαυστο μονωτικό υλικό.

 ! Απαγορεύονται και επηρεάζουν την καλή λειτουργία του τζακιού το ινοτσιμέντο, ο γαλβανισμένος χάλυβας και ανώμαλες και πορώδεις εσωτερικές επιφάνειες.

 

• Καπναγωγός σύνδεσης με την καπνοδόχο

    -  Τα τμήματά της δεν πρέπει να παρουσιάζουν σημεία στραγγαλισμού και να έχουν μέγιστη κλίση 45°.

-  Για τη σύνδεση του τζακιού με την καπνοδόχο, να χρησιμοποιείτε καπναγωγούς και γωνίες που οι διαστάσεις ταιριάζουν απόλυτα με το στόμιο εξόδου καπνού του προϊόντος και πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

 ! Απαγορεύεται η χρήση εύκαμπτων μεταλλικών σωλήνων και/ή από αμιαντοτσιμέντο.

 ! ΠΡΟΣΟΧΗ:Απαγορεύται η τοποθέτηση καπαναγωγού κοντά σε οροφή ή/και τοχώματα από ξύλο ή εύφλεκτο υλικό.

(Ο καπναγωγός πρέπει να είναι  επενδυμένος με τα κατάλληλα θερμομονωτικά άκαυστα υλικά και να έχει    απόσταση τουλάχιστον 40εκ. από τις εύφλεκτες επιφάνειες.)

  

• Καπέλο

  Το καπέλο πρέπε να τοποθετηθεί και να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Να έχει εσωτερική διατομή ανάλογη και μορφή παρόμοια με την καπνοδόχο.

- Αν υπάρχουν κτήρια ή άλλα εμπόδια που υπερβαίνουν το ύψος του καπέλου, αυτά πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση.

- Να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την εισχώρηση βροχής, χιονιού, κτλ. μέσα στην καπνοδόχο. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζει την έξοδο των καπναερίων, από οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κλίση κι αν φυσάει ο άνεμος (αντιανεμικό καπέλο).

 

• Εξωτερικό άνοιγμα προσαγωγής αέρα

  Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της καύσης,στο τζάκι πρέπει να τροφοδοτείται η απαιτούμενη ποσότητα αέρα.

- Η εξωτερική πλευρά του ανοίγματος προσαγωγής αέρα μπορεί να προστατευτεί με μία σχάρα (περσίδα), αρκεί αυτή να μην ελαττώνει την προβλεπόμενη παροχή αέρα.

  ! Ο αέρας που είναι απαραίτητος, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της καύσης.

 

• Μόνωση

 Κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά είναι: ινώδες (ορυκτοβάμβακας, κεραμοβάμβακας).

 Μορφή: πλάκες, τάπητας, κελύφη.

 Χαρακτηριστικά: Με ειδικό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 245 kg/m3, με οριακή θερμοκρασία χρήσης τουλάχιστον1000°C.   

Θερμική αγωγιμότητα λ(400°C) ≤ 0,1 W/mK.

 

 !  ΠΡΟΣΟΧΗ:

▪ ΕΥΦΛΕΚΤΟΙ ΤΟΙΧΟΙ: Η τοποθέτηση μεταλλικής εστίας κοντά σε εύφλεκτους τοίχους επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι θα επενδυθούν με κατάλληλο άκαυστο μονωτικό υλικό.

 

▪ ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ: Τοποθέτηση μονώση στο πάνω μέρος της μεταλλικής εστίας με ένα στρώμα θερμομονωτικού υλικού από άκαυστο υλικό.

 

  Ο καπναγωγός σύνδεσης, η καπνοδόχος, το καπέλο  και το εξωτερικό άνοιγμα προσαγωγής αέρα πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα (χωρίς εμπόδια) και καθαρά.

 Πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον δύο φορές από την έναρξη έως το τέλος της ετήσιας περιόδου χρήσης).

 Μετά από μία περίοδο αδράνειας της συσκευής, σας συνιστούμε να κάνετε όλους τους ελέγχους και τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την εταιρία.

(! Απαγορεύται η τοποθέτηση καπαναγωγού κοντά σε οροφή ή/και τοχώματα από ξύλο ή εύφλεκτο υλικό.)

 

 

 

 
 
 
 
Επικοινωνία
 
28310 25499
info@georgoulakis.gr
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες